Impressum

 

Toto je osobný blog o móde, DIY jedle a životnom štýle. Všetky príspevky odzrkadľujú osobné názory autorky.

Zodpovedná prevádzkovateľka webového systému lucididit.com:

Mgr. Lucia Máliková
Ketzergasse 16
1230 Wien

Kontakt:
E-Mail: lucielliette@gmail.com

Za správnosť a úplnosť a aktuálnosť odkazov použitých na stránke nepreberám žiadnu zodpovednosť.

YouTube aktivieren?

Auf dieser Seite gibt es mind. ein YouTube Video. Cookies für diese Website wurden abgelehnt. Dadurch können keine YouTube Videos mehr angezeigt werden, weil YouTube ohne Cookies und Tracking Mechanismen nicht funktioniert. Willst du YouTube dennoch freischalten?