Impressum

 

Toto je osobný blog o móde, DIY jedle a životnom štýle. Všetky príspevky odzrkadľujú osobné názory autorky.

Zodpovedná prevádzkovateľka webového systému lucididit.com:

Mgr. Lucia Máliková
Ketzergasse 
1230 Wien

Kontakt:
E-Mail: lucielliette@gmail.com

Za správnosť a úplnosť a aktuálnosť odkazov použitých na stránke nepreberám žiadnu zodpovednosť.